Daniel Staniszewski ‒ fotografia ślubna. Kraków ‒ Warszawa ‒ Katowice